خانه / مقاله و تحقیق / رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
آموزش کسب درآمد از ساخت سایت

رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق


رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

کاربر گرامی، شما می توانید فایل رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه دانلود منتقل می شوید .

رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

رابطه-بين-حجم-معاملات-سهام-و-تغيير-قيمت-سهام-در-شركت-هاي-پذيرفته-شده-در-بورس-اوراقبررسی کامل تحقیق رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دارای ۱۶۳ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: ۱۶۳ صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    4
2-1-  تاريخچه مطالعاتي    4
3-1-  بیان مسأله    5
4-1-  چارچوب نظري    7
5-1-  فرضیه های تحقیق    8
6-1-  اهداف تحقيق    9
7-1- اهمیت تحقيق    10
8-1-  حدود مطالعاتي    11
9-1-  واژه هاي كليدي و اصطلاحات    12
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲- مقدمه    15
2-2-مبانی نظری    16
1-2-2 قیمت سهام    16
2-2-2-تعیین قیمت سهام    16
3-2-2-عوامل موثر بر قيمت سهام    19
4-2-2- محتواي اطلاعاتي قيمت سهام    26
5-2-2-  دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده    29
6-2-2-  نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات    30
7-2-2- حجم مبادلات    33
8-2-2- ادبیات موضوعی حجم معاملات    35
9-2-2- حجم معاملات و نقدینگی    40
10-2-2-  رابطه ي حجم مبادلات و قيمت با اعلان سود    42
11-2-2- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام    43
12-2-2- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ    45
13-2-2- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام    48
14-2-2- بسط مدلهاي تئوریک رابطه حجم معاملات، قيمت و بازده سهام    54
15-2-2- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات    54
16-2-2-  بسط مدل تركيب توزيع ها    59
17-2-2- خلاصه بخش اول    60
3-2  مباني تجربي    61
1-3-2-مقدمه    61
2-3-2-  سابقه تحقيقات مشابه    63
3-3-2-  خلاصه ي بخش دوم    71
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه    77
2-3-  روش تحقیق    77
3-3-  جامعه آماری    78
4-3 مدل تحليلي تحقيق    78
5-3-  نمونه آماری    78
6-3-  ابزار جمع آوری داده ها    82
7-3-  روش جمع آوری داده ها    82
8-3-  متغیرهای تحقیق    83
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏    87
2-4  روش تجزیه و تحلیل داده ها    87
3-4  نحوه ی آماده سازی داده ها جهت آزمون آماری    88
4-4 آزمون فرضیات    93
1-4-4  آزمون فرضیه اول    93
2-4-4-  آزمون فرضیه دوم    95
3-4-4-  آزمون فرضیه سوم    98
4-4-4-  آزمون فرضیه چهارم    100
5-4-4-  آزمون فرضیه پنجم    102
6-4-4 – آزمون فرضیه ششم    105
5-4-  خلاصه فصل چهارم    107
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه    110
2-5-  نتيجه گيري بر اساس فرضيات تحقيق    110
3-5-  بحث    112
4-5-  پیشنهادات تحقيق    113
1-4-5- پيشنهادات در راستاي يافته هاي تحقيق    113
2-4-5-  پيشنهادات به محققين    115
5-5-  محدودیت هاي تحقيق    115
پیوست ها
پيوست الف : خروجي نرم افزار    117
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    147
منابع لاتین:    148
چکیده انگلیسی:    151

 
جدول ۱-۲ فهرست تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه حجم معاملات و تغییر قیمت    71
جدول ۱-۳ مقایسه ی حجم معاملات صنایع دارای معامله در محدوده زمانی مورد نظر تحقیق    80
جدول ۱-۴ لیست شرکت های حاضر در صنایع پرمعامله (نمونه آماری تحقیق)    90
چدول ۲-۴آماره هاي توصيفي فرضیه اول    93
چدول ۳-۴ همبستگی فرضیه اول    94
جدول ۴-۴ تحليل واريانس  فرضیه اول    94
جدول ۵-۴ ضرائب فرضیه اول    95
جدول ۶-۴آماره هاي توصيفي فرضیه دوم    96
جدول ۷-۴ همبستگی فرضیه دوم    96
جدول ۸-۴ جدول تحليل واريانس فرضیه دوم    97
جدول ۹-۴ جدول ضرائب فرضیه دوم    97
جدول ۱۰-۴ آماره هاي توصيفي فرضیه سوم    98
جدول ۱۱-۴ همبستگی فرضیه سوم    98
جدول ۱۲-۴ جدول تحليل واريانس  فرضیه سوم    99
جدول ۱۳-۴ جدول ضرائب فرضیه سوم    99
جدول ۱۴-۴ آماره هاي توصيفي فرضیه چهارم    100
جدول ۱۵-۴ همبستگي فرضیه چهارم    101
جدول ۱۶-۴ جدول تحليل واريانس  فرضیه چهارم    101
جدول ۱۷-۴ جدول ضرائب فرضیه چهارم    102
جدول ۱۸-۴ آماره هاي توصيفي فرضیه پنجم    103
جدول ۱۹-۴ همبستگي فرضیه پنجم    103
جدول ۲۰-۴ جدول تحليل واريانس  فرضیه پنجم    104
جدول ۲۱-۴ جدول ضرائب فرضیه پنجم    104
جدول ۲۲-۴ آماره هاي توصيفي فرضیه ششم    105
جدول ۲۳-۴ همبستگي فرضیه ششم    105
جدول ۲۴-۴ جدول تحليل واريانس  فرضیه ششم    106
جدول ۲۵-۴جدول ضرائب فرضیه ششم    106
         
نمودار۱-۲- عوامل موثر بر قیمت سهام (رفتار سهام)    19
نمودار ۲-۲: منحنی عمر کالا    24
نمودار ۳-۲ : داده هاي قدرمطلق بازده در طول یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام    49
نمودار۴-۲ داده هاي تعداد خبرهاي رسیده در طی یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام    50
 نمودار ۵-۲ : حجم معاملات در طی یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام    50
نمودار ۱-۳ مدل تحليلي تحقيق    78
نمودار ۱-۴ نمونه ی فایل اکسل آماده سازی متغیرهای تحقیق    92
 
چكيده:
هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار مي دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر  نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر اين اساس پس از مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به حجم معاملات و قيمت سهام، آزمون هاي تعيين همبستگي بين متغيرهاي تحقيق بر روي داده¬هاي مربوط به نمونه آماري تحقيق شامل ۷۰ شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ي بورس تهران انجام گرديد. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نيز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نيز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی يا نزولی تبعیت می کند.

مقدمه:
یکی از ویژگی های مهم در کشورهای صنعتی توسعه یافته، وجود بازار پویای پول و سرمایه است. از سوی دیگر در هر سیستم اقتصادی گروهی با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس اندازی برای آینده ایجاد می کنند، چگونگی استفاده از این پس اندازها می تواند برای جامعه آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در صورتی که این پس اندازها با مکانیزم صحیح به بخش تولید هدایت شوند علاوه بر ایجاد بازده برای صاحبان سرمایه، می توانند به عنوان مهم ترین عامل تأمین سرمایه برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتی که به جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند آثار نامناسبی برای جامعه خواهند داشت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی جذب این نقدینگی ها را دارد بورس اوراق بهادار و مکانیزم عملیات خرید و فروش سهام است که در این رابطه نقش مهمی دارد. زیرا صاحبان سرمایه می توانند با خرید سهام، سرمایه های خود را با بازده مورد انتظار به کار انداخته و از سوی دیگر در تأمین منابع مالی صنایع کشور نیز مشارکت داشته باشند.

دانلود فایل

پیشنهاد بعدی :  بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دایرکتوری فایل ebayfile با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده فایل های مورد نیاز از سراسر وب بهترین مکان برای رسیدن به فایل های مورد نیاز شما می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف برای دانلود گردآوری شده است. مقاله، پروژه، کتاب، تحقیق، جزوه، فایل های آموزشی، دوره های آموزشی، گزارش کار، فلش های کم یاب موبایل، قالب های آماده، سورس کد، فایل های گرافیکی و لایه باز و … از جمله فایل هایی است که در این دایرکتوری در اختیار شما قرار گرفته. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق بخش پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

اطلاعات فایل دانلودی :

موضوع یا عنوان فایل :

رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

دسته بندی :  مقاله و تحقیق

برچسب های فایل  رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق :

بررسی کامل تحقیق رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام,شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بورس اوراق بهادار تهران 

پیشنهاد بعدی :  بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
بهترین و ناب ترین فایل های موجود در بستر اینترنت برای استفاده شما عزیزان در “دایرکتوری ebay” گردآوری شده است و شما می توانید تنها با یک جست و جو ساده فایل خود را پیدا کرده و به راحتی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

بهترین و ناب ترین فایل ها فقط در:

ebayfile.ir

همچنین ببینید

ارتباطات و توسعه

آزمايشات غير مخرب

آزمايشات غير مخرب کاربر گرامی، شما می توانید فایل آزمايشات غير مخرب را از طریق …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *